อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,428   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 12,925   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 14,025   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,815   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 15,815  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 16,115   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 12,615   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,300   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 13,300   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10,725   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
20,725   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 10,725   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 2/2563

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 27,575   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 41,935   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 41,915   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 42,415   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 38,815   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 39,800   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2563

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 1 26,615   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 26,915   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 23,415   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24,100   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 24,100   บาท

   วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ตามที่แจ้งนี้