♦  25 พฤษภาคม 62   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562     ♦  27 พฤษภาคม 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6     ♦  28 พฤษภาคม 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5     ♦  29 พฤษภาคม 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4     ♦  30 พฤษภาคม 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6     ♦  31 พฤษภาคม 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง